mei 2018

Autotransplantatie-OrthodontistMatthewWiranto-OrthodontiepraktijkAlmelo
Afgelopen weekend vond in Rotterdam het 2e internationale congres plaats over autotransplantaties van tanden. Orthodontist Matthew Wiranto past deze techniek al veelvuldig toe, met name bij het in aanleg missen van tanden en na het verlies van (een) voortand(en) na een trauma. Tijdens dit congres werden alle nieuwe ontwikkelingen op dit gebied besproken, waardoor het indicatiegebied nog groter is geworden.

Een autotransplantatie is een bijzondere behandeling waar inmiddels al veel ervaring mee is opgedaan.  Middels deze techniek wordt een gebitselement van één plek in de mond naar een ander gebied getransplanteerd. Zo kan bijvoorbeeld een kies uit de bovenkaak, naar een plaats in de onderkaak waar een kies ontbreekt, worden getransplanteerd. Een tand waarvan de wortel nog in ontwikkeling is zal op zijn nieuwe plek in de kaak zelfs verder ontwikkelen. Ook tanden waarvan de wortel reeds is afgevormd kunnen worden getransplanteerd.
De ruimte die na de autotransplantatie overblijft, wordt door de beugelbehandeling weer gesloten. Je haalt dus tand of kies weg van een plaats waar die kan worden gemist, om hem neer te zetten op een plaats waar hij nodig is. De vorm of kleur van de verplaatste tand wordt ndien nodig door de tandarts aangepast, waardoor niemand het verschil kan zien.