BLOG

CIET Symposium

Op 8 Februari is het CIET Symposium gehouden in Enschede met sprekers Sjoerd Smeekens van Kliniek & Academie voor Reconstructieve Tandheelkunde, Matthew Wiranto van Orthodontiepraktijk Almelo – Orthodontist Matthew Wiranto en Laurens Wiggers van CIET, Centrum Implantologie Esthetische Tandheelkunde. . Het onderwerp van het symposium was: Van tand voor “tandzorg” naar volledige behandelplanning. Hierbij werd aan collega tandartsen uit de regio de huidige moderne visie om patiënten met een (ernstig) versleten dentitie weer functie en esthetiek terug te geven gepresenteerd. Orthodontist Matthew Wiranto heeft op deze dag de nieuwste (3D) ontwikkeling binnen de orthodontie aan de hand van casuïstiek gepresenteerd. Hierbij lag de focus op duurzame en voorspelbare behandelresultaten middels de onzichtbare Invisalign beugel. 

Hierboven vindt u een impressie van het symposium.


ORTHODONTIE VOOR VOLWASSENEN

De afgelopen jaren is de vraag naar een beugelbehandeling onder volwassenen sterk toegenomen. Het is voor een volwassene tegenwoordig helemaal niet meer vreemd/opvallend om met een beugel rond te lopen, waardoor de drempel sterk is verlaagd.

Er zijn een aantal factoren die ervoor hebben gezorgd dat de vraag onder volwassenen sterk is toegenomen:

  1. De kwaliteit van het gebit is de afgelopen decennia sterk verbeterd, waardoor mensen steeds langer hun eigen gebit behouden en geen kunstgebit meer hoeven.
  2. Tijdens het proces van het ouder worden gaan de tanden over het algemeen steeds schever staan, dit vindt men vaak niet mooi en maakt het schoonhouden van de tanden ook een stuk lastiger.
  3. Er is een groep die in het verleden een beugelbehandeling heeft gehad, maar de nachtbeugel niet altijd heeft gedragen, waardoor de tanden in de loop van de jaren weer scheef zijn gaan staan. Deze groep weet hoe mooi het kan zijn als je een mooie lach hebt en kiest zodoende voor een herbehandeling.
  4. De komst van nieuwe technieken die ervoor hebben gezorgd dat de beugels minder opvallend zijn (Invisalign, keramische slotjes, linguale beugel).
  5. De komst van een nieuwe techniek waardoor de beugelbehandeling sneller verloopt (versnelde orthodontie).
  6. De kosten van een beugelbehandeling zijn de afgelopen jaren sterk gedaald, waardoor het voor velen bereikbaarder is geworden.

Algemeen kan worden gesteld dat men het belang van een mooi, sterk en gezond gebit steeds meer is gaan inzien. Met een mooi gebit voelt men zich zelfverzekerder, wat de kwaliteit van het leven bevordert. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat een mooi gebit de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Ook in Amerika is de toenemende vraag van beugelbehandeling onder volwassenen waarneembaar, waarbij de vraag de afgelopen 15 jaar met 40 % is gestegen.

Zolang u een gesaneerd gebit heeft bent u nooit te oud voor een beugelbehandeling, zelfs als u grote vullingen/wortelkanaalbehandeling(en)/ of een implantaat heeft. Ook in het geval dat u tanden of kiezen mist is een beugelbehandeling mogelijk.

BLOG Orthodontist Matthew Wiranto


RECHTE TANDEN ZONDER DAT IEMAND HET ZIET

De afgelopen tien jaar hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden binnen de orthodontie. De belangstelling voor rechte tanden is sterk toegenomen onder volwassenen, maar rondlopen met slotjes op de tanden willen vele volwassenen niet. Tegenwoordig hoeft dat ook niet meer en kunnen tanden worden recht gezet met doorzichtige hoesjes (aligners), waardoor niemand ziet dat je een beugel draagt. De aligners verplaatsen heel geleidelijk je tanden naar de ideale positie. En in een 3d-simulatie kun je vooraf al zien wat het eindresultaat zal gaan worden. De aligners draag je steeds twee weken en wisselt ze dan om voor een nieuw setje. Omdat je dat voor een groot deel zelf kunt doen, hoef je niet zo vaak op controle te komen. Er zijn verschillende fabrikanten die deze aligners maken, maar ’s werelds meest bekende fabrikant is Invisalign. Al meer dan 3 miljoen mensen gingen u voor met een Invisalign behandeling, waardoor de techniek zeer ver ontwikkeld is. Hierdoor is een Invisalign behandeling erg voorspelbaar en staat garant voor succes!

GEBIT MAKKELIJK SCHOON TE HOUDEN MET ALIGNERS

Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het gebit makkelijker is schoon te houden bij een beugelbehandeling met aligners dan bij een beugelbehandeling met slotjes op de tanden. Onderzoekers van de Johannes Gutenberg Universiteit in Mainz includeerden in een eerste gerandomiseerde studie 100 patiënten, waarvan de ene helft voor zes maanden een vaste beugel kreeg en de andere helft aligners. Beide groepen vertoonden een verandering in mondgezondheid  tijdens de behandeling, maar in de groep met aligners was het tandvlees na zes maanden een stuk gezonder dan bij de groep met een slotjes beugel.

BEHANDELPROCES

Tijdens het eerste consult wordt u geïnformeerd over de verschillende behandelopties en het te verwachten resultaat. Indien u er dan voor kiest om het traject in te gaan zal er aanvullende informatie worden verzameld (foto’s, röntgenfoto’s, gebitsafdrukken). Aan de hand van deze aanvullende gegevens worden verschillende analyses uitgevoerd om een definitief behandelplan op te stellen. U komt dan nog een keer bij ons terug om samen de foto’s, röntgenfoto’s en gebitsmodellen te bekijken, waarbij u volledig op de hoogte wordt gebracht van de huidige staat van uw gebit. Hierna worden er nieuwe afdrukken genomen van uw gebit met een speciaal silicone afdrukmateriaal. Deze afdrukken worden per vliegtuig verstuurd naar Invisalign, waarna uw beugel binnen 6 weken klaar ligt bij ons in de praktijk. Alvorens de beugel dan geplaatst wordt, krijgt u eerst op een video alvast  het eindresultaat te zien.

KOSTEN

De totale kosten van een Invisalign behandeling liggen tussen de €1500 en €3500.
Deze kosten zijn opgebouwd uit twee onderdelen; 1. het honorarium van de orthodontist en 2. de techniekkosten. Het honorarium van de orthodontist is wettelijk vastgelegd en is bij elke orthodontist hetzelfde. De techniekkosten worden bepaald door Invisaling en worden 1 op 1 naar u doorberekend. De techniekkosten worden bepaald aan de hand van het aantal aligners dat noodzakelijk is om tot het eindresultaat te komen.

BLOG Orthodontist Matthew Wiranto


VEROORZAKEN VERSTANDSKIEZEN SCHEVE TANDEN?

Vaak vertellen patiënten ons dat hun verstandskiezen ervoor hebben gezorgd dat de voortanden over elkaar heen zijn gaan staan. Deze gedachte ontstaat vaak doordat de scheefstand  op ongeveer hetzelfde moment ontstaat als het moment dat de verstandskiezen doorkomen. Maar klopt deze gedachte?

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Vele onderzoeken zijn naar dit onderwerp uitgevoerd om te kijken of verstandskiezen inderdaad een rol spelen in de scheefstand van de voortanden. Uit deze onderzoeken blijkt echter dat er geen causaal verband is. Kort gezegd betekent dat het volgende; er zijn mensen met verstandskiezen waarbij de voortanden recht blijven staan, maar er zijn ook mensen zonder verstandskiezen waarbij de voortanden wel scheef zijn gaan staan.

CONCLUSIE

Het is gebleken dat tijdens het proces van ouder worden de voortanden in de regel sterk de neiging hebben om over elkaar heen te gaan staan. Het is moeilijk om te voorspellen in welke mate de voortanden scheef gaan staan. Daarom wordt er in onze praktijk na een orthodontische behandeling een spalk achter de tanden geplaatst om te voorkomen dat ze weer scheef gaan staan.

 Blog Orthodontist Matthew Wiranto


2
aug

Beugel Blog

Welkom op de beugel blog van Orthodontiepraktijk Almelo! Orthodontist Matthew Wiranto zal hier geregeld nieuwe berichten plaatsen waarbij allerlei onderwerpen omtrent de beugel aan bod zullen komen.