Famed


Waarom ontvang ik een nota van Famed?
Bij Orthodontiepraktijk Almelo houden wij ons graag uitsluitend bezig met Orhtodontische zorg op maat. Al onze aandacht gaat uit naar u. |
Daarom hebben wij de verwerkingvan de nota’s overgedragen aan Famed. Als specialist in het administreren, factureren en innen van declaraties
neemt Famed ons de tijdrovende zorg over de financiële administratie uit handen. Zo houden wij meer tijd over voor u!

 

Wat betekent dit voor u?
U ontvangt uw nota van Famed, dit gebeurt op papier. Als uw zorgverzekeraar een gedeelte vergoedt, dan staat dit duidelijk op de nota. Hoeveel dit is,
hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Het resterende bedrag betaalt u aan Famed. Staat er geen vergoeding op uw nota vermeld?
Dan betaalt u het hele bedrag aan Famed. Daarna controleert u of u de nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Heeft u een vraag over de hoogte
van de vergoeding of recht op vergoeding?  Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Famed hanteert een standaard  betaaltermijn van 30 dagen. Heeft u net iets meer tijd nodig om de nota te betalen? U kunt op Famed.nl kosteloos
uitstel van betaling aanvragen, of een aanvraag voor betaling in termijnen indienen. U ontvangt de nota van Famed op het adres dat u bij ons heeft
doorgegeven. U kunt de nota van Famed op verschillende manieren betalen, bijvoorbeeld met iDEAL, internetbankieren of met de aangehechte
acceptgirokaart. Vermeld bij uw betaling altijd het notanummer (dit is gelijk uw betalingskenmerk).

 

Alles online snel en gemakkelijk regelen
Op famed.nl kunt u veel zaken rondom de nota zelf regelen. Zo kunt u de status van uw nota controleren of uw nota betalen. Ook kunt u hier kosteloos
uitstel van betaling aanvragen, of een aanvraag voor betaling in termijnen indienen. Wilt u uw adres wijzigen? Geef dit dan door aan de assistente, dan
zorgen wij dat uw adres goed in de systemen van Famed terecht komt.

 

Heeft u vragen over uw ontvangen nota?
Voor vragen over uw nota kunt u terecht op de websites van Famed. U kunt uiteraard ook contact opnemen met het Contact Center van Famed.

0900 – 0885 (voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten)

 

Privacy
Uw nota bevat privacygevoelige gegevens. Bij het ontvangen van een nota vragen wij u nadrukkelijk de juistheid van uw adresgegevens bij ons te
controleren. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens. Voor een correcte administratie en facturatie delen wij
uw gegevens met Famed. Famed gaat hier, net als wij, uiterst zorgvuldig mee om. Famed is ISO 9001 en NEN 7510 gecertificeerd.
Meer informatie over het privacybeleid van Famed kunt u vinden op famed.nl.


Betalingsvoorwaarden – nota van Famed

 • Famed hanteert een standaard betaaltermijn van 30 dagen;
 • U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer NL97ABNA0627000800 ten name van Famed B.V. te Amersfoort.
  Vermeld bij (elektronische) betaling altijd uw notanummer (dit is de zestien-cijferige code vermeld op uw nota);
 • Indien wij uw betaling niet binnen 30 dagen na de notadatum (deze datum wordt vermeld op uw nota) hebben
  ontvangen, sturen wij u een herinnering. Deze herinnering dient opgevat te worden als een ‘ingebrekestelling’;
 • Mochten wij uw betaling –  na het ontvangen van de nota en de herinnering – nog niet hebben ontvangen, sturen wij u een aanmaning.
  Door middel van deze aanmaning stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag (zonder bijkomende incassokosten) binnen 14
  dagen te voldoen;
 • In de aanmaning maken wij u er op attent op dat bij het uitblijven van betaling het notabedrag wordt vermeerderd met incassokosten en
  wettelijke consumentenrente. Deze incassokosten worden conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten in rekening gebracht en bedragen
  minimaal € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl;
 • Blijft uw betaling –  na het ontvangen van de nota, herinnering en aanmaning – alsnog uit, dan ontvangt u van ons een laatste aanmaning.
  Het openstaande notabedrag is nu vermeerderd met incassokosten en de wettelijke rente;

Indien wij uw betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn van de laatste aanmaning hebben ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt om uw
nota over te dragen aan incassobureau Credios.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde
bedragen, voor uw eigen rekening komen. Door een tijdige betaling voorkomt u deze extra kosten.


Mogelijke betaalafspraken – nota van Famed
Heeft u net iets meer tijd nodig om uw nota te voldoen? Neem dan contact met ons op voor het maken van een betaalafspraak. Zo kunt u bijvoorbeeld 
‘Uitstel van betaling’ (1) of ‘Betaling in termijnen’ (2) aanvragen. 

 1. Uitstel van betaling U kunt kosteloos tot 21 dagen uitstel van betaling aanvragen.
 2. Betalingsregeling Het is mogelijk een betalingsregeling aan te vragen voor uw ontvangen nota. De voorwaarden zijn:
 3. Het totaalbedrag van de nota dient minimaal € 100,00 te zijn;
 4. Betaling in minimaal 2 en maximaal 10 maandelijkse termijnen;
 5. Minimale maandbedrag bedraagt € 50,00;
 6. € 5,00 administratiekosten per termijn en de wettelijke consumentenrente over de helft van de looptijd van het openstaande notabedrag.

Via www.famed.nl kunt u uw aanvraag tot uitstel van betaling of een verzoek voor een betalingsregeling indienen. Daarnaast biedt famed.nl meer
mogelijkheden, bijvoorbeeld de status van uw nota checken.  

Uw aanvraag voor uitstel van betaling of een betalingsregeling wordt zo spoedig mogelijk beoordeeld. Indien een betalingsregeling is overeengekomen,
ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging.