Een op de drie kinderen heeft tegenwoordig een beugel. Maar ook volwassenen dragen steeds vaker een beugel. Ongeveer een kwart van de volwassenen kiest alsnog voor rechtere tanden. Wat kost een beugel eigenlijk en welke kosten worden vergoed door de zorgverzekering?

Hoeveel kost een beugelbehandeling?

Tussen de €2100,-  en  €3000,-
Globaal kan worden gezegd dat een gemiddelde behandeling tussen de €2100,- en €3000,- kost. Dit totaalbedrag wordt niet in één keer in rekening gebracht. Hoe deze kosten over de jaren verdeeld zijn, is afhankelijk van de te gebruiken apparatuur. Na het opstellen van het plan, tijdens de planbespreking, wordt een gespecificeerde kostenbegroting gegeven. Hierin staat vermeld hoe de geschatte kosten over de behandelingsperiode gespreid in rekening wordt gebracht. Behandeling met bijna ‘onzichtbare’ aligners van Invisalign® zijn wat duurder dan een gewone orthodontische behandeling en kosten ongeveer tussen de €2.200 en €3.300.

 

Wettelijk vastgesteld


De tarieven worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De kosten van de behandeling zijn daarom helemaal afhankelijk van de duur van de behandeling en de gebruikte apparatuur/materialen. De duur van de behandeling en de benodigde apparatuur is afhankelijk van de ernst van de afwijking.

Via deze link komt u bij de officiële tarievenlijst, die is vastgesteld door de NZA.

 

 

Vergoeding

Alleen vanuit een aanvullende verzekering.
De kosten worden in veel gevallen voor een groot deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Er zijn grote verschillen tussen de vergoedingen bij de verschillende verzekeraars. Informeert u daarom goed bij uw zorgverzekeraar waar u recht op hebt en pas uw pakket zo nodig aan. Via deze objectieve website is een goede vergelijking te maken. Houdt u er rekening mee dat een groot deel van de verzekeraars een wachttijd hebben van één jaar.

In bijzondere gevallen gratis vanuit de basisverzekering.
De kosten worden vrijwel nooit vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen in zeer ernstige en uitzonderlijke gevallen kan hiervan sprake zijn, zoals bijvoorbeeld bij een hazenlip (schisis). In dit geval kan zullen wij een aanvraag bij de verzekering indienen. De vergoeding komt dan vanuit de basisverzekering en gaat ten koste van het eigen risico. In dit geval worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna eventueel uit het vrijwillig eigen risico betaald. Als het eigen risico voldaan is, wordt deze zorg door de
zorgverzekeraar vergoed. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.
In 2020 is het verplicht eigen risico € 385,00.

Een ‘medische indicatie’ voor volwassenen geldt ook slechts in een heel beperkt aantal gevallen, omdat de criteria die de zorgverzekeraars daarvoor hanteren erg streng zijn. De adviserend tandartsen van de zorgverzekeraars hanteren deze ‘Indicatieve Lijst’.

IndicatieveLijst

Bijzondere bijstand.
Verder kunnen bijstandsgerechtigden in veel gemeenten aanspraak maken op bijzondere bijstand wanneer zij een beugel nodig hebben.

Wat vergoed mijn verzekering

Orthodontie voor kinderen tot 18 jaar aanvullend verzekeren
Tandheelkunde zit voor kinderen tot en met 18 jaar in het basispakket. Orthodontie valt hier niet onder. Het is verstandig om orthodontie aanvullend te verzekeren. Een gemiddelde orthodontische behandeling kost tussen de €2.000 en €3.000. De behandeling duurt vaak zo’n twee jaar en speelt zich daarom in de regel af in twee à drie verzekeringsjaren. U zult dus al snel zo’n 3 jaar vast zitten aan het betalen van de premie van de aanvullende verzekering als u vergoeding voor orthodontie vanuit de verzekering wenst.

De orthodontische behandeling van uw kind tot 18 jaar kan bij sommige verzekeraars al mee verzekerd zijn als u als ouder zelf uitgebreid aanvullend verzekerd bent. Uw kind kan dan gratis mee verzekerd zijn in dit uitgebreide aanvullende pakket. Soms is het zo dat u voor het kind zelf een aparte aanvullende verzekering dient af te sluiten (bijvoorbeeld bij Menzis). Dit alles verschilt echter van verzekeraar tot verzekeraar en van pakket tot pakket. Informeert u zich vooral goed bij uw verzekeraar.


Wachtjaar
Veel verzekeraars hanteren een wachttijd van één jaar. Houdt u er rekening mee dat als u een aanvullende verzekering afsluit, orthodontie pas na één jaar wordt vergoed.


Maximum bedrag per jaar
Er zijn verzekeraars die een maximum bedrag vergoeden, wat houdt dit in.

Bijvoorbeeld;
De Amersfoortste aanvulling uitgebreid; heeft u een maximaal bedrag van €2000 euro 80 %.  Naast dit maximum bedrag zit u ook verbonden aan een maximum bedrag per jaar.
Het eerste jaar: 80% van maximaal € 500,- daarna vanaf het tweede jaar maximaal € 1.500,- (in totaal dus 80%, maximaal. € 2.000,-). Per saldo zult u in bepaalde jaren dus zelf een deel van de kosten moeten dragen. (Sommige ouders verlangen soms uitstel van een volgende beugel in een behandeling omdat ze willen wachten op het volgende verzekeringsjaar. Dit is het gevolg van zo’n systeem, maar niet bevorderlijk voor de behandelvoortgang. Daarom is zo’n bedrag per jaar in de regel een lastig gegeven.)

Infomedics

Bij Orthodontiepraktijk Almelo houden wij ons graag uitsluitend bezig met Orhtodontische zorg op maat. Al onze aandacht gaat uit naar u. |
Daarom hebben wij de verwerkingvan de nota’s overgedragen aan Infomedics. Als specialist in het administreren, factureren en innen van declaraties
neemt Infomedics ons de tijdrovende zorg over de financiële administratie uit handen. Zo houden wij meer tijd over voor u!

U ontvangt uw nota van Infomedics, dit gebeurt op papier. Als uw zorgverzekeraar een gedeelte vergoedt, dan staat dit duidelijk op de nota. Hoeveel dit is,
hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Het resterende bedrag betaalt u aan Infomedics. Staat er geen vergoeding op uw nota vermeld?
Dan betaalt u het hele bedrag aan Infomedics. Daarna controleert u of u de nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Heeft u een vraag over de hoogte
van de vergoeding of recht op vergoeding?  Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kijk voor meer informatie op de onderstaande link.