Vergoeding

Alleen vanuit een aanvullende verzekering.
De kosten worden in veel gevallen voor een groot deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Er zijn grote verschillen tussen de vergoedingen bij de verschillende verzekeraars. Informeert u daarom goed bij uw zorgverzekeraar waar u recht op hebt en pas uw pakket zo nodig aan. Via deze objectieve website is een goede vergelijking te maken. Houdt u er rekening mee dat een groot deel van de verzekeraars een wachttijd hebben van één jaar.

 

In bijzondere gevallen gratis vanuit de basisverzekering.
De kosten worden vrijwel nooit vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen in zeer ernstige en uitzonderlijke gevallen kan hiervan sprake zijn, zoals bijvoorbeeld bij een hazenlip (schisis). In dit geval kan zullen wij een aanvraag bij de verzekering indienen. De vergoeding komt dan vanuit de basisverzekering en gaat ten koste van het eigen risico. In dit geval worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna eventueel uit het vrijwillig eigen risico betaald. Als het eigen risico voldaan is, wordt deze zorg door de
zorgverzekeraar vergoed. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.
In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,00.

 

Bijzondere bijstand.
Verder kunnen bijstandsgerechtigden in veel gemeenten aanspraak maken op bijzondere bijstand wanneer zij een beugel nodig hebben.