Zorgverzekering orthodontie 2024

Blog

Vergoeding 2024

De nieuwe polisvoorwaarden van de zorgverzekeraars zijn bekend. Omdat de premies en voorwaarden ieder jaar veranderen, is het raadzaam om ieder jaar opnieuw een vergelijking te maken.

Alleen vanuit een aanvullende verzekering.

De kosten worden in veel gevallen voor een groot deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Er zijn grote verschillen tussen de vergoedingen bij de verschillende verzekeraars. Informeert u daarom goed bij uw zorgverzekeraar waar u recht op hebt en pas uw pakket zo nodig aan. Via deze objectieve website is een goede vergelijking te maken. Houdt u er rekening mee dat een groot deel van de verzekeraars een wachttijd hebben van één jaar.

In bijzondere gevallen gratis vanuit de basisverzekering.

De kosten worden vrijwel nooit vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen in zeer ernstige en uitzonderlijke gevallen kan hiervan sprake zijn, zoals bijvoorbeeld bij een schisis (gespleten lip-kaak-en gehemelte). In dit geval kan zullen wij een aanvraag bij de verzekering indienen. De vergoeding komt dan vanuit de basisverzekering en gaat ten koste van het eigen risico. In dit geval worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna eventueel uit het vrijwillig eigen risico betaald. Als het eigen risico voldaan is, wordt deze zorg door de
zorgverzekeraar vergoed. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.
In 2024 is het verplicht eigen risico € 385,00.

Een ‘medische indicatie’ voor volwassenen geldt ook slechts in een heel beperkt aantal gevallen, omdat de criteria die de zorgverzekeraars daarvoor hanteren erg streng zijn. De adviserend tandartsen van de zorgverzekeraars hanteren deze ‘Indicatieve Lijst’.

IBekijk hier de indicatieve lijst

Bijzondere bijstand.

Verder kunnen bijstandsgerechtigden in sommige gemeenten aanspraak maken op bijzondere bijstand wanneer zij een beugel nodig hebben.

Wat vergoed mijn zorgverzekering

Orthodontie voor kinderen tot 18 jaar aanvullend verzekeren
Tandheelkunde zit voor kinderen tot en met 18 jaar in het basispakket. Orthodontie valt hier niet onder. Het is verstandig om orthodontie aanvullend te verzekeren. Een gemiddelde orthodontische behandeling kost tussen de €2.200 en €4.000. De behandeling duurt vaak zo’n twee jaar en speelt zich daarom in de regel af in twee à drie verzekeringsjaren. U zult dus al snel zo’n 3 jaar vast zitten aan het betalen van de premie van de aanvullende verzekering als u vergoeding voor orthodontie vanuit de verzekering wenst.

De orthodontische behandeling van uw kind tot 18 jaar kan bij sommige verzekeraars al mee verzekerd zijn als u als ouder zelf uitgebreid aanvullend verzekerd bent. Uw kind kan dan gratis mee verzekerd zijn in dit uitgebreide aanvullende pakket. Soms is het zo dat u per kind een aparte aanvullende verzekering dient af te sluiten (bijvoorbeeld bij Menzis). Dit alles verschilt echter van verzekeraar tot verzekeraar en van pakket tot pakket. Informeert u zich vooral goed bij uw verzekeraar.

Wachtjaar

Veel verzekeraars hanteren een wachttijd van één jaar. Houdt u er rekening mee dat als u een aanvullende verzekering afsluit, orthodontie in deze gevallen pas na één jaar wordt vergoed.

Maximum bedrag per jaar

De meeste verzekeraars vergoeden een maximaal bedrag per persoon, dit kunt u terugvinden in de voorwaarden per verzekeraar.

Inschrijven

Wilt u weten wat een beugelbehandeling voor u kan doen? Schrijf u in voor een eerste consult met orthodontist Matthew Wiranto.