Werkwijze

Meestal is een afspraak voor een eerste consult op verwijzing van de tandarts. Ook is het mogelijk een afspraak te maken op eigen initiatief, een verwijzing is hierbij niet noodzakelijk.

orthodontist werkwijze stap 1

Consult- Kennismaking

De eerste afspraak die je bij ons krijgt is het eerste consult. Tijdens het eerste consult maak je kennis met onze orthodontist Matthew Wiranto en hoort hij graag wat je wensen zijn, zodat hij een goed beeld krijgt van je zorgvraag. Daarna zal Matthew naar je gebit en gezicht kijken en bepaalt dan of een orthodontische behandeling nodig is en of het een goed moment is om te starten of dat het beter is om nog even te wachten. De wisseling hoeft niet altijd voltooid te zijn om een orthodontische behandeling te kunnen starten.

orthodontist werkwijze stap 2

Uitgebreid onderzoek- Documentatie

Als tijdens het eerste consult wordt vastgesteld dat een orthodontische behandeling nodig is, wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor een uitgebreid onderzoek. Tijdens deze afspraak wordt aanvullende informatie verzameld, die de orthodontist nodig heeft om een behandelplan op te stellen. Er wordt gestart met het maken van twee röntgenfoto’s. Daarna worden er gewone (licht)foto’s gemaakt van de tanden en het gezicht. Tot slot wordt er een 3D scan van het gebit gemaakt.

orthodontist werkwijze stap 3

Planbespreking

Na het uitgebreid onderzoek wordt er een vervolg afspraak gemaakt om het behandelplan te bespreken. Het is belangrijk dat één van de ouders/verzorgers bij deze vervolgafspraak aanwezig zal zijn. De orthodontist zal in de tussentijd je foto’s en modellen goed analyseren en aan de hand daarvan een behandelplan opstellen. Tijdens de vervolgafspraak (planbespreking) krijgen jullie te horen welke beugel(s) er nodig zijn, hoelang de behandeling ongeveer gaat duren en wat de kosten zullen zijn. Indien er meerdere behandelopties zijn worden ook de alternatieven besproken, waarna in gezamenlijk overleg een keuze wordt gemaakt. Wij streven ernaar om alles zo duidelijk mogelijk uit te leggen en plannen dan ook voldoende tijd zodat er altijd ruimte is om vragen te beantwoorden. Als jullie het eens zijn met het voorgestelde behandelplan, maken we vervolgafspraken voor het plaatsen van de beugel. Ook wordt jullie eigen tandarts geïnformeerd over de voorgenomen behandeling.

orthodontist werkwijze stap 4

Controles

Bij de gemiddelde orthodontische behandeling kom je eens per maand voor controle. Tijdens deze controle bekijkt de orthodontist de vorderingen van de behandeling en wordt de beugel gecontroleerd en zo nodig bijgesteld. Tijdens de behandeling is het belangrijk dat de instructies van de orthodontist en de orthodontie-assistentes nauwkeurig worden opgevolgd. Hoe beter de instructies worden opgevolgd, hoe eerder het eindresultaat zal worden behaald.

orthodontist werkwijze stap 5

Na de behandeling- Retentie

Nadat de beugel eruit is en de tanden op de goede positie in de kaak staan, is het belangrijk dit zo te houden. Daarom wordt er een metalen draad (spalk) achter de tanden geplaatst. Deze blijft levenslang zitten. Als de spalk los komt, dien je direct een afspraak te maken om deze weer te laten repareren. Wanneer dit niet gebeurt, kunnen de tanden weer verplaatsen. De tanden kunnen daarna alleen nog maar teruggeplaatst worden met een nieuwe beugelbehandeling. In veel gevallen krijg je naast de spalk ook nog een nachtbeugel. Deze nachtbeugel moet in het begin elke nacht gedragen worden. Indien mogelijk kan dit na een jaar worden afgebouwd. We raden aan om de beugel één keer per week te passen. Als deze dan erg strak zit, is het nodig de beugel meer nachten per week te dragen. Het eindresultaat, de spalken en de nachtbeugel worden gecontroleerd 4 weken na de behandeling, 3 maanden later, 6 maanden later en een jaar later. Deze controles zijn belangrijk, omdat je soms zelf niet voelt of je spalk los is. Zolang je rechte tanden wilt houden, raden wij aan om levenslang de nachtbeugel te blijven dragen en de spalken te behouden.

NVvO-76
invisalign specialist
diamond-II invisalign
Inschrijven
Wilt u weten wat een beugelbehandeling voor u kan doen? Schrijf u in voor een eerste consult met orthodontist Matthew Wiranto.