Tarieven

Meestal is een afspraak voor een eerste consult op verwijzing van de tandarts. Ook is het mogelijk een afspraak te maken op eigen initiatief, een verwijzing is hierbij niet noodzakelijk.

Tarieven orthodontie behandelingen

Een op de drie kinderen heeft tegenwoordig een beugel. Maar ook volwassenen dragen steeds vaker een beugel. Ongeveer een kwart van de volwassenen kiest alsnog voor rechtere tanden. Wat kost een beugel eigenlijk en welke kosten worden vergoed door de zorgverzekering? Via vergelijk mondzorg kunt u gemakkelijk en snel alle zorgverzekeraars bekijken die orthodontie vergoeden. Goed om te weten: wij zijn aangesloten bij alle zorgverzekeraars.

Hoeveel kost een beugelbehandeling?

Een beugelbehandeling kost globaal  tussen de € 2500 en de € 3500,- voor het volledige traject. Dit bedrag wordt dus niet in één keer in rekening gebracht maar wordt over de jaren van de behandeling verdeeld. Hoe deze kosten over de jaren verdeeld zijn, is afhankelijk van de te gebruiken apparatuur. Na het opstellen van het plan, tijdens de planbespreking, wordt een gespecificeerde kostenbegroting gegeven. Hierin staat vermeld hoe de geschatte kosten over de behandelingsperiode gespreid in rekening wordt gebracht. Behandeling met bijna ‘onzichtbare’ aligners van Invisalign® zijn wat duurder dan een gewone orthodontische behandeling en kosten ongeveer rond de €3.800.

Wettelijk vastgesteld

De tarieven worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De kosten van de behandeling zijn daarom helemaal afhankelijk van de duur van de behandeling en de gebruikte apparatuur/materialen. De duur van de behandeling en de benodigde apparatuur is afhankelijk van de ernst van de afwijking. Via deze link komt u bij de officiële tarievenlijst, die is vastgesteld door de NZA.

Vergoeding

Alleen vanuit een aanvullende verzekering.
De kosten worden in veel gevallen voor een groot deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Er zijn grote verschillen tussen de vergoedingen bij de verschillende verzekeraars. Informeert u daarom goed bij uw zorgverzekeraar waar u recht op hebt en pas uw pakket zo nodig aan. Via deze objectieve website is een goede vergelijking te maken. Houdt u er rekening mee dat een groot deel van de verzekeraars een wachttijd hebben van één jaar.

In bijzondere gevallen gratis vanuit de basisverzekering.
De kosten worden vrijwel nooit vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen in zeer ernstige en uitzonderlijke gevallen kan hiervan sprake zijn, zoals bijvoorbeeld bij een hazenlip (schisis). In dit geval kan zullen wij een aanvraag bij de verzekering indienen. De vergoeding komt dan vanuit de basisverzekering en gaat ten koste van het eigen risico. In dit geval worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna eventueel uit het vrijwillig eigen risico betaald. Als het eigen risico voldaan is, wordt deze zorg door de
zorgverzekeraar vergoed. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.
In 2021 is het verplicht eigen risico € 385,00.

Een ‘medische indicatie’ voor volwassenen geldt ook slechts in een heel beperkt aantal gevallen, omdat de criteria die de zorgverzekeraars daarvoor hanteren erg streng zijn. De adviserend tandartsen van de zorgverzekeraars hanteren deze ‘Indicatieve Lijst’.

IndicatieveLijst

Bijzondere bijstand.
Verder kunnen bijstandsgerechtigden in veel gemeenten aanspraak maken op bijzondere bijstand wanneer zij een beugel nodig hebben.

Wat vergoed mijn zorgverzekering

Orthodontie voor kinderen tot 18 jaar aanvullend verzekeren
Tandheelkunde zit voor kinderen tot en met 18 jaar in het basispakket. Orthodontie valt hier niet onder. Het is verstandig om orthodontie aanvullend te verzekeren. Een gemiddelde orthodontische behandeling kost tussen de €2.200 en €3.200. De behandeling duurt vaak zo’n twee jaar en speelt zich daarom in de regel af in twee à drie verzekeringsjaren. U zult dus al snel zo’n 3 jaar vast zitten aan het betalen van de premie van de aanvullende verzekering als u vergoeding voor orthodontie vanuit de verzekering wenst.

De orthodontische behandeling van uw kind tot 18 jaar kan bij sommige verzekeraars al mee verzekerd zijn als u als ouder zelf uitgebreid aanvullend verzekerd bent. Uw kind kan dan gratis mee verzekerd zijn in dit uitgebreide aanvullende pakket. Soms is het zo dat u voor het kind zelf een aparte aanvullende verzekering dient af te sluiten (bijvoorbeeld bij Menzis). Dit alles verschilt echter van verzekeraar tot verzekeraar en van pakket tot pakket. Informeert u zich vooral goed bij uw verzekeraar.

Wachtjaar
Veel verzekeraars hanteren een wachttijd van één jaar. Houdt u er rekening mee dat als u een aanvullende verzekering afsluit, orthodontie pas na één jaar wordt vergoed.


Maximum bedrag per jaar
Er zijn verzekeraars die een maximum bedrag vergoeden, wat houdt dit in.

Bijvoorbeeld;
De Amersfoortste aanvulling uitgebreid; heeft u een maximaal bedrag van €2000 euro 80 %.  Naast dit maximum bedrag zit u ook verbonden aan een maximum bedrag per jaar.
Het eerste jaar: 80% van maximaal € 500,- daarna vanaf het tweede jaar maximaal € 1.500,- (in totaal dus 80%, maximaal. € 2.000,-). Per saldo zult u in bepaalde jaren dus zelf een deel van de kosten moeten dragen. (Sommige ouders verlangen soms uitstel van een volgende beugel in een behandeling omdat ze willen wachten op het volgende verzekeringsjaar. Dit is het gevolg van zo’n systeem, maar niet bevorderlijk voor de behandelvoortgang. Daarom is zo’n bedrag per jaar in de regel een lastig gegeven.)

Infomedics

Bij Orthodontiepraktijk Almelo houden wij ons graag uitsluitend bezig met Orthodontische zorg op maat. Al onze aandacht gaat uit naar u. Daarom hebben wij de verwerking van de nota’s overgedragen aan Infomedics. Als specialist in het administreren, factureren en innen van declaraties
neemt Infomedics ons de tijdrovende zorg over de financiële administratie uit handen. Zo houden wij meer tijd over voor u!

U ontvangt uw nota van Infomedics, dit gebeurt op papier. Als uw zorgverzekeraar een gedeelte vergoedt, dan staat dit duidelijk op de nota. Hoeveel dit is, hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Het resterende bedrag betaalt u aan Infomedics. Staat er geen vergoeding op uw nota vermeld?
Dan betaalt u het hele bedrag aan Infomedics. Daarna controleert u of u de nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Heeft u een vraag over de hoogte
van de vergoeding of recht op vergoeding?  Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kijk voor meer informatie op deze link.

U ontvangt uw rekening van Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

  • Status van uw betaling controleren
    Ga naar infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het betalingskenmerk (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
  • Betalingsregeling treffen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.

  • Veelgestelde vragen bekijken

Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.   

 

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

 

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.
infomedics
NVvO-76
invisalign specialist
diamond-II invisalign
Inschrijven
Wilt u weten wat een beugelbehandeling voor u kan doen? Schrijf u in voor een eerste consult met orthodontist Matthew Wiranto.