TARIEVEN

TARIEVEN

WETTELIJK VASTGESTELD

De tarieven worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De kosten van de behandeling zijn daarom helemaal afhankelijk van de duur van de behandeling en de gebruikte apparatuur/materialen. De duur van de behandeling en de benodigde apparatuur is afhankelijk van de ernst van de afwijking.

Via deze link komt u bij de officiële tarievenlijst, die is vastgesteld door de NZA.

 

HOEVEEL KOST EEN BEUGELBEHANDELING?

TUSSEN DE €2000,- EN €2500,-

Globaal kan worden gezegd dat een gemiddelde behandeling tussen de €2000,- en €2800,- kost. Dit totaalbedrag wordt niet in één keer in rekening gebracht. Hoe deze kosten over de jaren verdeeld zijn, is afhankelijk van de te gebruiken apparatuur. Na het opstellen van het plan, tijdens de planbespreking, wordt een gespecificeerde kostenbegroting gegeven.

 

VERGOEDINGEN

ALLEEN VANUIT DE AANVULLENDE VERZEKERING

De kosten worden in veel gevallen voor een groot deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Er zijn grote verschillen tussen de vergoedingen bij de verschillende verzekeraars. Informeert u daarom goed bij uw zorgverzekeraar waar u recht op hebt en pas uw pakket zo nodig aan. Via deze objectieve website is een goede vergelijking te maken.

 

IN BIJZONDERE GEVALLEN VANUIT DE BASISVERZEKERING

De kosten worden vrijwel nooit vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen in zeer ernstige en uitzonderlijke gevallen kan hiervan sprake zijn, zoals bijvoorbeeld bij een hazenlip (schisis). In dit geval kan zullen wij een aanvraag bij de verzekering indienen. De vergoeding komt dan vanuit de basisverzekering en gaat ten koste van het eigen risico. In dit geval worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna eventueel uit het vrijwillig eigen risico betaald. Als het eigen risico voldaan is, wordt deze zorg door de zorgverzekeraar vergoed. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,00.

 

BIJZONDERE BIJSTAND

Verder kunnen bijstandsgerechtigden in veel gemeenten aanspraak maken op bijzondere bijstand wanneer zij een beugel nodig hebben.

 

FACTURERING

VIA FA-MED

Onze facturen worden verzorgd door factureringsbedrijf Fa-med. Fa-med verstuurt de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Pas als u geen vergoeding (meer) krijgt vanuit uw zorgverzekering, krijgt u van Fa-med de factuur thuisgestuurd. Deze factuur moet u rechtstreeks aan Fa-med betalen. Hiervoor wordt een betalingstermijn van 30 dagen gehanteerd.

Hebt u nog vragen over de facturering of de betaling hiervan? Kijk dan op notavanfamed.nl. Telefonisch contact met Fa-med is mogelijk via nummer 0900-0885 (€ 0,15 p/m).

 

EEN VOORDELIGE BEUGEL

ORTHODONTIEKOSTEN ALS AFTREKPOST

Orthodontiekosten die gemaakt zijn binnen uw gezin, zijn op te voeren als aftrekpost bij de jaarlijkse belastingaangifte. Het gaat dan om het deel van de kosten dat niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Ook in 2015 zijn orthodontiekosten voorlopig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Kijk voor meer informatie over aftrekposten op de site van de belastingdienst.