Kaakoperatie

Bij een kaakoperatie is goede samenwerking tussen de orthodontist en kaakchirurg vereist voor het beste eindresultaat. Lees deze pagina voor meer informatie of neem contact met ons op voor een 1e consult.

Een kaakoperatie

Een afwijkende kaakstand kan problemen opleveren voor het gebit en voor het uiterlijk. Functioneel kan het problemen opleveren, omdat de boven- en onderkaak niet goed op elkaar aansluiten. Voor het uiterlijk kan het problemen opleveren, omdat het aangezicht en profiel hierdoor niet helemaal in harmonie zijn.

Binnen onze praktijk vindt er maandelijks een gezamenlijk spreekuur plaats met de kaakchirurg, waarbij alle patiënten die in aanmerking komen voor een kaakoperatie worden gezien door orthodontist Matthew Wiranto en kaakchirurg F. Hinderks of kaakchirurg R. Horsthuis. Beide kaakchirurgen maken onderdeel uit van kaakchirurgie Oost-Nederland.

Bij kinderen en jongeren kan een afwijkende kaakstand vaak worden gecorrigeerd met een beugel, omdat zij nog groeien. Bij een volwassene is er minder activiteit in de groei, waardoor de kaakstand niet meer met alleen een beugel kan worden gecorrigeerd. In zo’n geval wordt dan gekozen voor een behandelplan waarbij een kaakoperatie wordt uitgevoerd.

Afspraak maken?

Boek gratis 1e online consult.

Wanneer is een kaakoperatie nodig?

Bij kinderen en jongeren kan een afwijkende kaakstand vaak worden gecorrigeerd met een beugel, omdat zij nog groeien. Bij een volwassene is er minder activiteit in de groei, waardoor de kaakstand niet meer met alleen een beugel kan worden gecorrigeerd. In zo’n geval wordt dan gekozen voor een behandelplan waarbij een kaakoperatie wordt uitgevoerd.
kaakoperatie

De planningsfase

Eerst wordt er een afspraak in onze praktijk gemaakt met de orthodontist Matthew Wiranto. Hij zal tijdens het eerste consult beoordelen of er een beugel nodig is. Ook beoordeelt hij of het van toegevoegde waarde is om een kaakoperatie te laten uitvoeren. Tijdens dit consult kun u eventuele klachten en wensen bespreken.

De vervolgafspraak noemen we een documentatie, hierbij worden uw gegevens verzameld. Er worden foto’s, röntgenfoto’s en een 3D Mondscan gemaakt. Aan de hand van deze gegevens kan Matthew Wiranto een persoonlijk behandelplan voor u opstellen.

Enige tijd na de documentatie komt u weer terug in de praktijk voor een planbespreking.  Tegenwoordig is het ook mogelijk het behandelplan digitaal te bespreken. Er wordt uitgelegd waarom een kaakoperatie van toegevoegde waarde kan zijn en wat voor operatie u kunt verwachten. In de tussentijd heeft u al even kunnen nadenken of u openstaat voor een kaakoperatie. Bij een gecombineerd behandelplan is er vrijwel altijd een orthodontische behandeling nodig van boven-en onderkaak.

Indien u openstaat voor een gecombineerd behandelplan, komt u op spreekuur. Het spreekuur vindt plaats in de orthodontiepraktijk. Dit is een gezamenlijke afspraak met de kaakchirurg en de orthodontist Matthew Wiranto. Tijdens deze afspraak beoordeelt de kaakchirurg uw gegevens en kan uw gebit worden beoordeeld. Daarnaast worden de voor-en nadelen en het kostenplaatje van een kaakoperatie besproken.

De behandeling 

Zodra de afspraak op het spreekuur is afgerond en u akkoord gaat met het behandelplan, kunnen we van start. De beugel wordt geplaatst en de tanden beginnen met verschuiven. De kaakstand blijft in deze periode nog hetzelfde, maar kan meer gaan opvallen naarmate de tanden verschuiven. Meestal na ongeveer één tot anderhalf jaar staan de tanden recht en kan de orthodontist met uw gebitsmodellen beoordelen of de kaken na een operatie goed op elkaar zullen passen. De orthodontist verwijst u naar de kaakchirurg en er wordt een afspraak ingepland wanneer de operatie kan plaatsvinden.  De beugel blijft gedurende deze periode op zijn plek. Het is ook erg belangrijk dat er op dit moment geen verschuivingen meer plaatsvinden in het gebit.

De operatie

De operatie zal onder algehele narcose worden uitgevoerd. De kaakchirurg maakt een splitsing in het bot, dit doet de kaakchirurg altijd vanuit de mond, zodat er geen littekens in het gezicht zichtbaar zijn na de behandeling. Om de kaakstand te fixeren, worden er speciale schroefjes geplaatst. Deze schroefjes blijven tegenwoordig zitten.

Na de ingreep mag u doorgaans dezelfde dag weer naar huis. Zorg ervoor dat er iemand is om u op te halen na de ingreep. U kunt niet zelf rijden, omdat u onder algehele narcose bent geweest. Over het algemeen kunt u weinig pijn verwachten na de operatie, wel zal uw gezicht zwellen. De zwelling neemt na een aantal dagen af. U krijgt uitleg over het reinigen van de mond en over de voeding, die geleidelijk aan moet worden opgebouwd naar steeds iets vaster voedsel.

De meeste mensen kunnen twee weken na een kaakoperatie weer aan het werk of naar school. Sporten of zware inspanning wordt de eerste maanden na de operatie afgeraden, omdat de kaak vanbinnen nog verder geneest.

Een week na de operatie komt u bij ons terug in de praktijk, zodat de orthodontist het resultaat van de operatie kan zien. Ook worden er meestal elastieken meegegeven die u zelf moet verwisselen. Meestal duurt de beugelbehandeling dan nog zes tot 12 maanden. Gedurende deze periode komt u weer op de reguliere controles bij de orthodontist. Er worden spalken geplaatst, de beugel gaat eruit en u krijgt een nachtbeugel.

kaakoperatie kaakchirurg

Vergoeding kaakoperatie 

Aanvullende verzekering
De kosten worden in veel gevallen voor een groot deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Er zijn grote verschillen tussen de vergoedingen bij de verschillende verzekeraars. Informeert u daarom goed bij uw zorgverzekeraar waar u recht op hebt en pas uw pakket zo nodig aan. Via deze objectieve website is een goede vergelijking te maken. Houdt u er rekening mee dat een groot deel van de verzekeraars een wachttijd hebben van één jaar.

Vanuit de basisverzekering in bijzondere gevallen
De kosten worden vrijwel nooit vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen in zeer ernstige en uitzonderlijke gevallen kan hiervan sprake zijn, zoals bijvoorbeeld bij een hazenlip (schisis). In dit geval kan zullen wij een aanvraag bij de verzekering indienen. De vergoeding komt dan vanuit de basisverzekering en gaat ten koste van het eigen risico. In dit geval worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna eventueel uit het vrijwillig eigen risico betaald. Als het eigen risico voldaan is, wordt deze zorg door de
zorgverzekeraar vergoed. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.
In 2020 is het verplicht eigen risico € 385,00.

Een ‘medische indicatie’ voor volwassenen geldt ook slechts in een heel beperkt aantal gevallen, omdat de criteria die de zorgverzekeraars daarvoor hanteren erg streng zijn. De adviserend tandartsen van de zorgverzekeraars hanteren deze ‘Indicatieve Lijst’.

Bijzondere bijstand
Verder kunnen bijstandsgerechtigden in veel gemeenten aanspraak maken op bijzondere bijstand wanneer zij een beugel nodig hebben.

Inschrijven

Wilt u weten wat een beugelbehandeling voor u kan doen? Schrijf u in voor een eerste consult met orthodontist Matthew Wiranto.