Privacy statement

Op deze pagina leest u welke persoonsgegevens worden verwerkt. Ook leest u hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

N
Kwaliteit en veiligheid
N
Alle zorgverzekeraars
N
Ook complexe zorg
N
Zeer ervaren

Contactformulieren website

Om het u makkelijk te maken contact op te nemen en een inschrijving te doen maken wij gebruik van contactformulieren op deze website. Hierin worden uw persoonsgegevens gevraagd. Hieronder wordt beschreven hoe we hier mee omgaan.

Waar worden contactformulieren opgeslagen

Verstuurde formulieren komen alleen in e-mailboxen terecht. Ze worden bijvoorbeeld niet opgeslagen in het beheersysteem van de website.

Wie ontvangt de ingevulde contactformulieren

De praktijk zelf, alle formulieren komen uit in de algemene mailbox van de praktijk. Als het gaat om een inschrijving dan worden de gegevens verwerkt in ons centrale administratiesysteem.

Onze leverancier voor digitale marketing

Om na te kunnen gaan of de inhoud van ingevulde contactformulieren aansluit bij wat we willen bereiken met digitale marketing moet de inhoud worden bekeken. Wij hebben onze digitale marketing uitbesteed. Onze leverancier van digitale marketing ontvangt daarom elk verzonden formulier.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard

E-mails worden na gezien te hebben in de prullenbak gedaan (niet gearchiveerd). Na 30 dagen wordt een e-email automatisch definitief verwijderd.

Statistieken website

Om na te kunnen gaan of inspanningen op het gebied van digitale marketing aansluiten bij wat we willen bereiken maken we gebruik van webstatistieken. Dit gebeurt met Google Analytics. Omdat IP-adressen ook persoonsgegevens zijn worden deze geanonimiseerd. Wij slaan hiermee dus geen enkel persoonsgegeven op. We kijken enkel naar het overall gedrag van onze bezoekers met als doel onze website te verbeteren.

Centraal administratiesysteem

Om alles in de praktijk in goede banen te leiden maken wij gebruik van een centraal administratiesysteem. Hieronder leest u welke gegevens worden opgeslagen, met welk doel en hoe lang deze worden bewaard.

Welke gegevens worden opgeslagen

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt verzamelen wij de volgende gegevens:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • De naam van uw zorgverzekeraar
 • De naam van uw andere zorgverleners
 • Tijdstip van uw afspraak
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

Doel

Wij verzamelen bovenstaande gegevens met als doelen:

 • Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven
 • Het inloggen op uw account
 • Het bijhouden van uw medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het uitvoeren van een behandeling
 • Het aanvragen en uitvoeren van een eConsult
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren
 • Het versturen van een nieuwsbrief
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de verplichte termijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.

Als u vragen of een verzoek heeft rondom uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met onze praktijk.